6. dec. 2013

Fitness


FYI (For Your Information) udmåle konkurrencesamfund angst evaluering stress omstillingsparat diagnose grænseløst arbejde økonomitænkning NPM (new public management) HR (human resource) HRM (human resource management) coaching livslang kompetenceudvikling gennem læring MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelser) BTU (brugertilfredshedsundersøgelser) MUS (medarbejderudviklingssamtaler) TUS (teamudviklingssamtaler) APV (arbejdspladsvurderinger) konsulentrapporter employability fra aktiv medborger til produktiv medarbejder fra demokratisk borger til arbejdsressource medarbejderborgeren er arbejdsduelig med pligter før rettigheder fra velfærdsstat til konkurrencestat HC (human capital) HCM (human capital management) CHCO (chief human capital officer) vækst og konkurrenceevne fra demokrati og deltagelse til økonomi og mobilisering
soldat i en kamporganisation oprustning innovationsøkonomi konkurrenceevne konkurrencekraft sammenhængskraft inklusion aktivering optimering alle kan bidrage alle kan nytte individualisering effektivitet resultater output efficient produktivitet outcome lige sunde produktive og konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet arbejde arbejdsdygtighed og arbejdsformåen frem for sprog kultur og historie social arv og frafald uddannelse uddannelse uddannelse ansvar for egen læring undervisningsdifferentiering alle skal med alle skal deltage alle skal bidrage alle kan nytte projektledelse selv-udvikling og –realisering entreprenør              benchmarking             fitness            personlighedstest
in                                           klu                                                sion indsatsområder mål DJØF DJØF Djøfisering AI (appreciative inquiry) anerkendende ledelse resultatlønskontrakt indsatsområder vækkelsesprædikener og positivitetsfascisme er du game det er min egen skyld skyld skyld vækst vækst vækste fremadrettet og ha´ en fortsat go´ dag bare brug af værktøjerne i værktøjskassen fremfor urentabel tænkning

 

 


(and still growing)


 

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar